OM JIAS

Gode høre- og lyttefærdigheder giver bedre forudsætninger for læring, sprog, kommunikation og deltagelse i de sociale sammenhænge

JIAS henvender sig til børn, unge og voksne med:

 • APD (Auditive processeringsvanskeligheder) – Nedsat auditiv forarbejdningsevne
 • Lytteproblemer generelt, også i støjfyldte omgivelser
 • Læseproblemer – Auditiv dysleksi, reduktion af sprogets lydfunktioner / fonologi
 • Stavefejl
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Opmærksomhedsproblemer og koncentrationsbesvær
 • Sprogvanskeligheder / udtalebesvær
 • Følsomhed over for lyd

  Kjeld V. Johansen

  Positive ”sidegevinster” ses jævnligt ved:
 • Stressrelaterede symptomer, angst og depression
 • Følger efter hjernerystelser
 • Tinnitus
 • Se endvidere under fanen: Symptomer