Koncentrationsbesvær

Dårlig lytteevne kan være årsag til opmærksomheds- og koncentrations-besvær og således forvolde uventede læringsproblemer. Når en elev ikke er i stand til at filtrere baggrundstale og -støj fra, kan det forekomme, at eleven hører alt andet end det vigtige, der bliver formidlet. Hvis lydniveauet eksempelvis er relativt højt, vil elever med lyttevanskeligheder være nemmere at distrahere end andre, da de ikke har et ”filter”, der kan sortere og skille lydene ad. Hvis der er én, der tripper over gulvet eller én, der pusler ved bordet, kan det forstyrre deres undervisning. I takt med at lyttevanskelighederne / APD’en udgør et stigende handicap, kan man risikere, at eleven udviser en påfaldende adfærd og fx bliver introvert, nægter at deltage i klassediskussioner eller kommer med upassende, irrelevante bidrag, klovner rundt og leger i stedet for at løse de stillede opgaver.

Manglende kendskab til lyttevanskeligheder / APD kan uheldigvis føre til, at det antages, at eleven har andre problemer end de hørerelaterede, hvilket kan få alvorlige konsekvenser i form af eksempelvis fejldiagnosticering, fordi symptomerne på APD kan have stor lighed med andre vanskeligheder, ex en opmærksomhedsforstyrrelse – se ADHD.