Indlæringsvanskeligheder

Der er tale om indlæringsvanskeligheder, når præstationer på forskellige faglige områder ikke afspejler de aktuelle kognitive evner og intelligens-niveau. Eleven kan her vise tegn på, at han eller hun ikke forstår, hvad der bliver formidlet.

Ca. 80 % af indlæringsvanskelighederne anslås at være sprogrelaterede – primært med vanskeligheder i hjernens sprogområde og tolkning af auditive stimuli – mens ca. 15-20 % af indlæringsvanskelighederne klassificeres som nonverbale, der giver besvær med at forstå dét, man kan ”læse mellem linjerne”, ligesom der tilkendegives problemer med opmærksomhed. Vanskelighederne tilskrives således problemer med at opfatte den del af informationen, som omhandler ansigtsudtryk, gestikulation og tonefald (prosodi), der medfører ukorrekt opfattelse af den fuldkomne betydning og mening. En vigtig forudsætning for fuldstændig sprogforståelse er netop at kunne opfatte ganske små ændringer i sprogets intonation, som er sprogmelodiens tonefald, og forstå at udtryk og pauser i en tale kan have en vigtig betydning, både i sig selv men også i en indbyrdes gensidighed, og at dette knyttes til en større sproglig indsigt. Tegn på nonverbale indlæringsvanskeligheder kan derfor også relateres til lyttevanskeligheder / APD.