Lydoverfølsomhed

Lydoverfølsomhed – eller hyperacusis, som det også kaldes – er en forøget følsomhed over for lyde. Lydoverfølsomhed skyldes i de fleste tilfælde en forandring i den måde, hjernen bearbejder lyd. Det er hjernens evne til at filtrere ligegyldig baggrundsstøj fra nyttige informationer, som er påvirket.
Hvis hjernens filterfunktion er nedsat, kan selv almindelige hverdagslyde være svære at udholde, mens kraftige lyde kan føles decideret smertefulde i ørerne eller hovedet. 
Hjernens filterfunktion kan påvirkes af mange faktorer, fx et umodent auditivt nervesystem, hørenedsættelse, tinnitus, stress og angst. Den påvirkes også ofte ved hjernerystelse og piskesmæld. 

I dagligdagen kan det være svært at tolerere almindelige lyde i omgivelserne fx klirren fra bestik og service, radio og tv, samtale i baggrunden, elektroniske/elektriske lyde og lignende. Det kan også være, man er særlig følsom over for nogle helt bestemte lyde som fx, når andre spiser eller drikker. 

Lydoverfølsomhed giver mange gener i en almindelig dagligdag, og koncentrationsevnen påvirkes – af og til i en grad, der gør det svært at modtage undervisning i et undervisningslokale, udføre arbejdsopgaver og/eller deltage i sociale arrangementer. 
 
Ubalancen i høresystemet kan genoprettes med lydterapi.  

Hjernens filterfunktion kan påvirkes af mange faktorer, fx stress, angst, tinnitus og høretab. Den påvirkes også ofte ved hjernerystelse og piskesmæld. 

Photo by @chairulfajar_ on Unsplash