Behandling og priser

Hvis der ønskes auditiv stimulation med original Johansen-musik, vælger du en auditiv træning, som er helt forskellig fra person til person, idet musikken til lyttetræningen altid udvælges individuelt og altid indspilles efter det personlige audiogram!

Den specialtilrettede musikstimulation overføres til en CD, et USB-stik eller en lydfil, der kan downloades indenfor 7 dage. Hvis dette ikke sker indenfor denne begrænsede periode, ser vi os nødsaget til at opkræve ekstra betaling for at sende på ny. 

Lyttetræningen foregår i hjemmet i 4-7 dage om ugen i ca. 10-15 minutter om dagen 4-12 uger. Efter hver lytteperiode gennemføres en genundersøgelse, der danner grundlag for den næste indspilning. Der må påregnes ca. 4-6 træningssessioner af 2-3 mdr., og hele behandlingsperioden vil normalvis strække sig over 12-15 mdr., for at opnå det bedst mulige resultat.

Der kræves kommercielt tilgængelige stereohovedtelefoner og en CD-R-kompatibel stereo CD-afspiller eller en smartphone / tablet med hovedtelefonport. Du kan finde nogle eksempler på egnede hovedtelefoner under fanen “Hovedtelefoner”.

Hver konsultation inkl. undersøgelse koster omkring 800,00-1000,00 kr. Prisniveauet for en undersøgelse kan dog variere i forhold til, hvilken JIAS-udbyder, der konsulteres.
Dertil kommer en musikindspilning til 300,00 kr.
Alt i alt for et behandlingsforløb ca. 5.000 – 6.600 kr., der betales i 4-6 rater, som afkræves efter hver enkelt konsultation.  

Det kan endvidere være nyttigt at søge tværfaglig sparring/træning hos andre fagprofessioner (specialkonsulent, sundhedsplejerske, synstrænere, fys-ergoterapeuter, kiropraktor, osteopat, og terapeuter med blik for det sansemotoriske). 
For eksempel kan der observeres problemer med den motoriske koordination og balancefunktion hos børn med høre- og lyttevanskeligheder. Børn eller unge med dårlige læsefærdigheder kan tilrådes at opsøge en synstræner for at få kortlagt, om der kan være problemer med den visuelle koordinering. En lille bonus er, at det kan speede et forløb med synstræning, hvis der samtidig gennemføres et forløb med auditiv stimulation.

Meget vigtigt for et positivt forløb med lyttetræning er, at lyttetræningen gennemføres til punkt og prikke efter instruktionen til den frekvensspecifikke JIAS-musik. Musikken, som jo er individuel tilrettet, har til formål, at forbedre hørelsen og lytteevnen, så samarbejdet mellem de to ører understøttes, og den samlede lyd-og taleopfattelse optimeres. Der tilsigtes en optimal øgning af hørekurven, især for det vigtige sprogrelaterede område. Udvikling og konsolidering af en bestemt øredominans er også nyttig og gavnlig for den generelle lytteopfattelse. 

Idet årsagerne til lyttevanskeligheder er forskellige, kan der ikke gives en garanti eller en nøjagtig forudsigelse for et bestemt udbytte af lyttetræningen. Undersøgelserne erstatter heller ikke et besøg hos ørelægen, ligesom der ikke stilles en medicinsk diagnose.