Kursustype 1

Kursus og uddannelse i JIAS-metoden
Ved Helen Rasmussen og Dorte Bisgaard.

Er du interesseret i at arbejde med auditiv stimulation og af den årsag gerne vil tilbyde JOHANSENS lyttetræningsmetode som certificeret JIAS-udbyder/Provider, ser vi frem til at modtage din tilmelding.

En forudsætning for tilmelding til kurset er, at du i forvejen besidder en professionel uddannelsesmæssig baggrund som fx lærer, speciallærer tale-hørepædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, INPP- /sansemotorisk konsulet, neuropraktiker, neurofeedbacktræner, pædagog, specialpædagog, psykolog.

På dette indføringskursus får du et indgående kendskab til auditive processeringsvanskeligheder, og du lærer at udføre en auditiv undersøgelse vha. audiometri, dikotisk lyttetest, lateralitet, sansemotorik og andre tests, hvilket danner grundlag for Johansens Indviduelle Auditive Stimulation. Endvidere får du en indsigt i indspilningsmulighederne, så du kan give forslag til aktuelle individuelle indspilninger til egne klienter. Den individuelt tilpassede musik fremstilles og formidles via en JIAS-Supervisor eller National Director.

Undervisningen vil være en veksling mellem teori og praksis, og der gøres brug af klientcases. Det vil desuden være en forudsætning, at du har mulighed for at øve din nye viden på egne klienter eller personer, som velvilligt stiller sig til rådighed.

Uddannelsen er et årskursus, som er tilrettelagt over 3 – 4 weekender, og man forpligter sig efterfølgende til at deltage i årlige sparringstræf med andre nystartede.

Fortsætterforløbet i JIAS-metoden

Efter minimum 18 måneders erfaring med JIAS, kan du tilmelde dig dette fortsætterkursus og blive praktiker/Practitioner.

På fortsætterkurset vil du modtage en videreuddannelse i brug af udstyret til fremstilling af den individuelle auditive stimulation. Der gives efterfølgende mulighed for, på Supervisorens anbefaling, at anskaffe udstyr (fx HeDaCom – programmet) for således selv at begynde at fremstille musikmodificering til egne klienter, baseret på en produktaftale gennem Supervisoren med ROTNA MUSIC. Man forpligter sig hermed også til at deltage i årlige efteruddannelseskurser.


Til orientering har en vejleder/Supervisor flere års erfaring i at arbejde med JIAS og har, efter beslutning af JIAS-International, beføjelse til at uddanne Providers og Practitioners.
Endvidere arbejder Supervisoren med undersøgelser og auditiv stimulation, på samme måde som en Practitioner, og formidler musik til de klienter, som udbyderne arbejder med.
Chief Supervisor: Arbejder tæt sammen med National Director.
En National Director er ansvarshavende for koordinering af JIAS nationalt, hvilket omfatter uddannelse af JIAS interesserede, videreuddannelse og ajourføring af den nationale hjemmeside www.JIAS.dk. ND deltager på internationale konferencer arrangeret hvert andet år af JIAS International.
Endvidere arbejder ND med undersøgelser og auditiv stimulation, på samme måde som en Supervisor, og formidler musik til de klienter, som udbyderne arbejder med.