JIAS forklaret

Johansens lyttetræning, som metoden populært kaldes, er en individualiseret frekvens-specifik auditiv stimulation, som er udviklet i henhold til den viden og de erfaringer ph.d. Kjeld Johansen, Bornholm, har tilegnet sig i de 60 år, han har beskæftiget sig med lydbehandling. JIAS er en videreudvikling af den såkaldte VOLFAIR-metode, og JIAS bygger på den franske ørelæge Alfred Tomatis´ teorier om udvikling af en optimal hørekurve via akustisk musik. Endvidere har Kjeld Johansen hentet idéer fra den amerikanske musiker Steven Halpern og flere andre med interesse i lyd og musik til terapeutiske formål. Også forskning fra Paula Tallal, Michael Merzenich, Marian Diamond og Kenneth Hugdahl har inspireret til arbejdet med JIAS.
Der er opnået banebrydende resultater med JIAS gennem mere end 35 år. Over 500 terapeuter rundt om i verdenen bruger JIAS med positive resultater til at støtte elever med forskellige typer af indlæringsvanskeligheder og / eller adfærdsproblemer.
I øjeblikket tilbydes JIAS i over 22 lande (fra Europa over USA til New Zealand og Australien).

Udbredelsen af JIAS til udlandet tog rigtig fart via et nært fagfællesskab med INPP, The Institute of NeuroPhysiolgical Psychlogy, som er en neurofysiologisk træningsmetode udviklet af Peter Blythe og videreført af Sally Goddard Blythe.
I maj 2016 modtog Kjeld Johansen, i øvrigt som den første overhovedet, den anerkendende pris; Peter Blythe Award on Neuro Development, for sit arbejde gennem adskillige år med at gøre opmærksom på hørelsens betydning for bl.a. ordblindhed og for arbejdet med musik-stimulation i den forbindelse – et program, han har udviklet i et samarbejde med komponisten Bent Peder Holbech, også Bornholm.

På billedet ses
Manolo Dominguez, dir. INPP Italien og Kjeld Johansen, ND JIAS samt Sally Goddard Blythe, dir. INPP, UK.

JIAS-hovedansvarlige fra Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand mødes regelmæssigt, og programmet udvikles kontinuerligt i forhold til de opnåede erfaringer.

Brug af individuelt sammensat musik til hver enkelt klient har vist sig gavnlig. Det erfares, at programmet kan afhjælpe mange forskelligartede symptomer, der har årsag i en dårlig auditiv forarbejdning af sprog.
Desværre er etablerede forskere indenfor sprogvidenskab her i Danmark mere end tilbageholdende med at acceptere, at neural stimulering med specialkomponeret musik har indflydelse på sprogudvikling og andre udviklingsmæssige aspekter, som det ofte rapporteres via https://www.fondazione-mariani.org/it/