For hvem?

De, som kan have nytte af JIAS, er børn fra 3-4 års alderen, unge og voksne, der oplever forskellige vanskeligheder, som underliggende symptomer til paraplybetegnelsen APD – auditive processeringsvanskeligheder, hvilket omhandler vanskeligheder med at bearbejde det hørte. APD kan beskrives som ”ordblindhed for ørerne”.

Hørelsen er én af ​​vore vigtigste sanser, og lytteevnen gør det muligt for os at opnå det fulde udbytte af talesproget og dermed gode forudsætninger for den kommunikative deltagelse i de sociale sammenhænge. (Photo by Alireza Attari on Unsplash)

Det er ikke alle med såkaldt normal hørelse, der har en god lytteevne. Hyppige øre-, næse- og halsinfektioner i den tidlige barndom, kan medføre en midlertidig nedsat hørelse i kortere eller længere perioder, hvilket kan få alvorlige konsekvenser og bevirke en forringet mulighed for at udvikle de basale lyd-skelneevner. 

Utilstrækkelig auditiv påvirkning gennem opvæksten eller en konstant støjpåvirkning, kan begrænse evnen til at få det fulde udbytte af sprog. At høre for meget betyder, at man ikke er i stand til at sortere i informationerne eller ignorere baggrundsstøj/-lyde, og man distraheres. Dette kan have alvorlige konsekvenser for sprog, læring og adfærd.

Hørelsen er en sans, som ikke bør negligeres eller undervurderes. Lyttevanskeligheder kan føre til dårlig sprogudvikling hos små børn. Et stort antal elever får indlæringsvanskeligheder, fordi de ikke kan håndtere det, de hører, effektivt og hurtigt. De har således svært ved at fokusere på læreres stemme, de kan blive distraheret af mange lyde i undervisningslokalet, de kan ikke huske opgaveinstruktioner og er generelt langsomme til at udføre de stillede opgaver.

Andre følgesymptomer kan være hyperacusis, hyperaktivitet, indesluttethed, dårlig motorik og balanceevne, mindre energi og misforståelser eller vanskeligheder med at modtage beskeder.
Uanset om barnet hører for godt eller for dårligt i nogle frekvensområder, betyder det under alle omstændigheder, at barnet bliver nødt til at bruge mere energi på at lytte end andre børn.

Gennem forbedret hørelse, via et forløb med lyttetræning, kan barnet lettere koncentrere sig i lyttesituationer. Lyttetræningen bedrer muligheden for at opfatte og forstå hørt tale, huske længere sætninger, skelne lydene mere sikkert fra hinanden. Dette fører til en succesrig sprogtilegnelse og en forbedret læse- og skriveproces.