Symptomer

Dårlig auditiv opfattelsesevne

Problemer med at adskille enslydende sproglyde (fonologiske vanskeligheder og auditiv dysleksi)

Forvirring over enslydende ord

Misforstår det hørte

Har tøvende og forsinkede svar

Sen sprogudvikling 

Dårlig sprogforståelse 

Problemer med at forstå længere beskeder og huske informationen

Dårlig retningsbestemmelse af lyd

Kort opmærksomhedsspændvidde

Svækket koncentration i situationer med støj 

Besvær i forhold til læse-staveudviklingen, hvor vanskelighederne skyldes auditive begrænsninger 

Dårlig læseforståelse 

Mange stavefejl

Udtalevanskeligheder

En lav, utydelig tale eller monoton stemme og problemer med at holde melodien under sang 

Lydoverfølsomhed. Hypersensitiv og tydelig ubehag ved høje eller summende/brummende lyde

Tinnitus – en generende kontinuerlig tone 

Hovedtraume i forbindelse med en hjernerystelse / ulykke

Stress i forbindelse med traumatiske oplevelser eller udbrændthed