Om metoden

Hørelsen og lytteevnen kan trænes gennem regelmæssig aflytning af individuel auditiv stimulation.

Forud for behandlingen udføres grundige undersøgelser af hørelsen og lytteevnen vha. audiometri (måling af høretærsklen med rene toner) og en dikotisk lyttetest, som består af at lytte til sproglyde (ord/stavelser) og gengive det hørte. Alle korrekt opfattede ord fra henholdsvis det højre og venstre øre noteres på et registreringsark. Testen giver bl.a. information om fonologisk processering, hvilket giver et indtryk af, hvordan hjernen opfatter sproglyde.
Ligeledes måles den personlige dominansprofil for både øre, øje, hånd og fod.

Musikken, der benyttes, består af specialprogrammeret musik, der er skrevet og komponeret på forskellige frekvensområder af den bornholmske komponist Bent Peder Holbech i et samarbejde med Kjeld Johansen. Dygtige computerentusiaster har produceret softwarealgoritmer til at opfylde JIAS´ individualiseringsbehov. Ved at indsætte det personlige audiogram i softwaren, forstærkes hørelsen i frekvensområdet 125 Hz-8000 Hz i forhold til den optimale hørekurve af Tomatis.

Med udgangspunkt i høreprofilen indspilles specialtilrettet musik til hjemmetræning, og det forventes, at behandlingsperioden vil strække sig over et år, hvor der dagligt skal lyttetrænes 10 eller 15 minutter i 5 – 6 dage om ugen. Nye test gentages efter 8-12 uger, og forbedringer af hørekurvens profil, danner grundlag for de efterfølgende indspilninger.

Grafikken herunder viser gennemsnitlige hørekurver for et antal elever, før, under og efter individuel lyttetræning med JIAS.
Den stiplede linje angiver Tomatis´ optimale hørekurve, der er lavere i de dybe toner (basområdet) end på de høje toner (diskanten). De høje frekvenser er netop betydningsfulde for de vigtige tale-sproglyde.