Forældrebeskrivelser

“Aftenlytteøvelsen var en stor lettelse for vores hverdag. Den basale koncentration, der tidligere var svag, ændres positivt herhjemme og i skolen!”

 “Min mand fortalte mig, at vores datter på et tidspunkt, i løbet af den anden lydtrænings-CD, sagde: Far, mit hoved er på en måde renset”

“Før jeg startede lyttetræningen, havde jeg venstreøre-dominans, og det er nu rettet til højreøre-dominans. Derfor er jeg nu i stand til at lytte til forelæsninger i meget længere tid end tidligere, og jeg husker indholdet bedre”

“Større mundtlig deltagelse i skolen, jeg forstår, hvad de andre mener” 


“Jeg er meget glad for, at jeg via en arbejdskollega hørte om JIAS-lyttetræning. Skolesituationen var på det tidspunkt ganske problematisk for min søn, og han blev betegnet som en elev med specielundervisningsbehov. Efter 5 CD’er har han lært så meget, at han nu ubesværet kan deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever i klassen!”

“Efter de første to CD’er var der ingen ændring, efter den tredie CD blev hukommelsen lidt bedre, og efter den seneste CD er skolepræstationerne forbedret markant”

“Vi blev opmærksomme på lyttetræningen gennem en forelæsning, og siden da har det været meget lettere for vore tvillingedøtre at suge læring til sig og selv udføre opgaver. Selvom de er tvillinger, var deres høreprofil og lytteproblemer vidt forskellige”

Photo by Annie Spratt on Unsplash

”Allerede efter 2 CD’er ændrede hørelsen sig så meget til det bedre, at vores søn kun får ros fra læreren. Hans forståelse er klart forbedret, i modsætning til før JIAS-lyttetræningen, hvor han ikke forstod ret mange ord, hvilket gjorde læsning umulig. Han har stadig en del problemer og er stadig langt fra flydende læser, men vi synes, at lyttetræningen er en stor hjælp”

“Jeg har 3 børn, hvoraf de to ældste modtog JIAS fra 4 og 5 års alderen. Alle 3 børn har haft en overreaktion overfor lyd og en medfølgende dårlig koncentration. De to, især min søn, har fået et mere harmonisk og afslappet liv, hvor han lettere kan tilpasse sig spontane situationer og fået nemmere ved at følge med i undervisningen”

“For vores dreng (9 år) forekom lyttetræningen undertiden en smule lang, og vi forældre har været nødt til at motivere til fortsat lytning, men skolepræstation, selvtillid og personlig modenhed er tydeligvis forbedret”

”Wow, hvad sker der, spurgte man i børnehaven – Men vi vil ikke fortælle, at vi har taget skeen i egen hånd og søgt privat behandling med JIAS til vores søn. Det vil vi først gøre, når forløbet er fuldt gennemført. Vores søn var og er nemlig så forsinket sprogligt i forhold til sine jævnaldrende, at der ikke tilrådes skolestart til næste år. Allerede efter den første CD kan vi mærke en stor forskel…” (familie fra Polen, bosat i Danmark)

“Øget selvbevidsthed og markant bedre koncentration til skolearbejdet og lektielæsning. Mark havde brug for direkte øjenkontakt som hjælp til at lytte, men den tid er forbi. “Ved bordet med mange mennesker kan selv han høre og opfatte en samtale, også når der foregår flere samtaler omkring bordet”

”Allerede efter den tredje auditive trænings-CD kom min søn tæt på den “optimale hørekurve” ved audiometritagning, og han fordoblede også scoringen efter hver test ved dikotisk lytning til ord/stavelser. Jeg troede ikke, at sådanne forbedringer kunne ske så hurtigt på denne relativt korte tid” 

“Vores dreng på 15 år med ADHD er beroliget meget, og der er sket en utrolig forbedring af hans koncentration. Endvidere en betydelig forbedring af præstationen i skolen og han er kommet godt med fagligt – selv de matematiske problemopgaver har han vældig mod på nu, og generelt er han i et bedre humør. Vi kunne have skånet os selv for næsten 10 års skolestress. Jeg vil meget anbefale Johansens lyttetræning, fordi musik – i modsætning til medicin – er uden bivirkninger, så man kan ikke gøre noget forkert”

“Jeg er forbløffet og positivt overrasket over, hvor selvstændigt og konsekvent vores datter selv forestår den auditive træning. Også i weekender og i ferier husker hun det, og hun holder konstant fast på forbuddet om ikke at anvende hovedtelefonen til anden musik”

“Udtalen af ​​sproglydene og korrekt opfattelse af ord er tydeligvis forbedret!”

“Den faglige ydeevne i skolen er forbedret”

”Da vi begyndte med lyttetræningen, var min søn genert, gemte sig og kom ikke ud blandt andre børn. Nu hvor vi er færdige med lydbehandlingen, tør han vise sin personlighed og deltager aktivt i kammeratskabsgruppen. Tak for alt som dette forløb har givet”

“Min datter lyttede til CD’en, før hun faldt i søvn, hvilket gjorde hende i stand til at falde i søvn meget hurtigere end før. Under musikken var hun altid vågen.

Jeg kan godt li´ den form for terapi, hvor der kan lyttes til musikken om aftenen i sengen, og barnet derfor ikke føler, at det bliver stjålet fritid”

”Vores søn, 9 år gammel, var meget dårlig til at koncentrere sig i undervisningslokalet for omkring et år siden. Selvom han sad forrest, blev han distraheret af baggrundsstøj pga. de lytteproblemer, som han havde på daværende tidspunkt, og han kunne ikke følge lærerens instruktioner. Nu siger han selv, at han hører alt meget tydeligere. Vi er så taknemmelige for lyttetræningsforløbet – Ingen andre kunne hjælpe os”

Uden lydterapi ville jeg ikke have været i stand til at gennemføre min uddannelse. Selv når jeg møder venner, er jeg meget mere afslappet. Tak!”