Læse-stavevanskeligheder

Når skoleelever i den tidlige læseindlæring får anvisninger, hvor de instrueres i de forskellige lyde til bogstavsymbolerne, er auditiv perception en grundlæggende læringsforudsætning. 
Eleven, der har problemer med fonologisk opmærksomhed, vil ofte være ude af stand til at genkende eller isolere de enkelte lyde i ord, identificere antallet af lyde i ordet, observere de lydlige ligheder og forskelle mellem ord, som ex ved rimord. Mere end 70 % af elever, der er blevet diagnosticeret som ”ordblinde”, har vanskeligheder med en sikker opfattelse af sproglydenes formanter, forklarer Kjeld Johansen, der er udvikler af det unikke auditive stimulationsprogram, JIAS, til at afhjælpe læse-stavevanskeligheder. Han uddyber sit udsagn nedenfor:

Den mindste, betydningsbærende sprogdel betegnes fonem. Et fonem består af samtidige små lydpakker kaldet formanter. Hvis man bruger en terminologi hentet fra fysik, kan et fornem også forstås som ”et sprogligt molekyle” og en formant som et ”et sprogligt atom”. Hvis et atom udskiftes med et andet atom, får man et andet molekyle. Det er netop tilfældet her. En formant er karakteriseret ved forskellige frekvenser, volumen (lydstyrke) og tid. Hvis bare et af disse karakteristika ændres, får man en anden formant og dermed et andet fonem. 

Sprogforskere har i årevis været fokuseret på fonemdiskrimination og afvist at beskæftige sig med sansning og perception af formanter, som jo faktisk er dét vort auditive system er indrettet til at afkode. Men det virker faktisk at sætte ind over for de sanse-/perceptionsmæssige problemer, som mange elever med læse-stavevanskeligheder har. 

APD (Auditory Processing Disorders) er en ret ny diagnose, men overlapningen til dysleksi (ordblindhed) er meget stor.